Hjärnkolls manifestation i Örebro 20131212.

Torsdagen den 12/12-2013 deltog jag i Hjärnkolls manifestation i Örebro, då hade 400 personer samlats inne på Club 700 för att lyssna på dom olika föreläsningarna.

Klicka på nedan länk så ser ni ett videoklipp från denna dag.


(H)järnkoll

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för en mer öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Motorn i kampanjen är 200 personer som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Regeringen har tagit initiativet till satsningen bakom Hjärnkoll. Uppdraget kom 2009 till myndigheten Handisam och handlar om att förbättra våra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Kampanjen Hjärnkoll drivs av myndigheten Handisam i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Satsningen pågår till och med år 2014.

 

 


Prio-projektet


I Örebroregionen vill vi ha en psykiatrisk vård och omsorg med både kunskap och värdigt bemötande. Därför ska Prio-projektet höja kompetensen hos baspersonalen inom den psykiatriska vården och omsorgen.
Prio-projektet är ett samverkansprojekt mellan psykiatrin ÖLL, Regionförbundet Örebro och NSPH.
 


Hjärnkoll på TV4

Måndagen den 19 November var det ett inslag om Hjärnkoll ifrån Ånnaboda på TV4 nyheterna.
Följ länken nedan för att se inslaget.Välkommen på en föreläsning om drivkraft, kvinnor, entreprenörskap & ADHD!

Möt prestationsprinsessan och den hypersociala Bullmamman för att lyssna på deras olika livsberättelser om att leva med ADHD.

I dag är dessa två kvinnor framgångsrika entreprenörer som vänt sina svårigheter till möjligheter.

Kontakta mig per e-post för mer information
maria.anderssonadhd@telia.comMedia klipp
Föreläsning & utbildning
Föreläsningen vänder sig till dig som jobbar inom skola,vård och omsorg så som ex behandlingshem,familjehem och socialtjänsten.
Men även till dig som anhörig,förälder elller egen diagnos.


Forskning flickor med ADHD
Forskning visar att flickor med ADHD/ADD inte når sina mål i skolan.

De halkar ofta efter i kärnämnen trots att de anstränger sig mer än andra elever.
Flickorna har ofta svårt med kamratrelationer och fritidsintressen, och känner sig ofta ensamma och annorlunda.
ADHD är två till tre gånger vanligare bland pojkar.

Enligt internationella studier är det vanligare att pojkar får diagnos, då få studier är gjorda på flickor och dess symtom.
Om Maria Andersson
Om Maria Andersson
Maria Andersson är en flitigt anlitad föreläsare och utbildningskonsult.

Hon har bred kunskap inom området eftersom hon själv har ADHD.

Hon jobbar även som coach och handleder såväl personal inom skola,vård och omsorg.

Hon jobbar även på uppdrag av skolor och föräldrar där hon kartlägger elever och skräddsarsyr åtgärdsprogram och som är anpassat till elevens förmåga och förutsättningar.
Boka via Biljettplatsen
Prenumerera på vårt nyhetsbrev