Uppdragsutbildningar

Jag erbjuder möjlighet att arrangera specialanpassade föreläsningar och utbildningar på er arbetsplats.

Syftet med en uppdragsutbildning kan vara att få grundläggande och fördjupade kunskaper, utveckla nya färdigheter, få nya idéer och inspiration.

Utbildningsdagarna kan du skräddarsy så att den passar just din verksamhet beroende på  vilken verksamhet du jobbar inom: skola, vård och omsorg, behandling, socialtjänsten, familjehem.


Utbildnings tema

Barn med ADHD/ADD

Hur yttrar sig ADHD?


Gör en grundläggande kartläggning av barns svårigheter och styrkor för att kunna skapa fungerande stödinsatser som är anpassad efter varje elev.

 

Flickor med ADHD/ADD

Visar flickor andra symptom än pojkar?  Viken flicka möter du?

Få kunskapen om hur problematiken kan identifieras och vilka uttryck de kan ta sig hos flickor i olika åldrar och skapa fungerande stödinsatser

 

Maria kommer att använda sina erfarenheter då hon vid sidan av sina utbildningar och föreläsningar även jobbar  med att kartlägga elever inom både  hem och skola.

 

Att leva med ADHD som vuxen!

Hur är det att ha ADHD som vuxen? Svårigheterna ändras, men mycket är fortfarande svårt att klara av i vardagen.
Hur använder vi de starka sidorna så att de kan kompensera de lite svagare?

Vilket stöd behövs och hur kan vi runt omkring dessa personer hjälpa till? Vilka strategier kan vara till hjälp?
Hur kan vi med ett respektfullt bemötande få dessa människor att växa och känna att de duger som de är?
Vilka hjälpmedel finns att tillgå

Upplägg

Med stor inlevelse och full energi tar jag med er på min resa genom livet. En tänkvärd historia berättade med humor och självinsikt som väcker tankar, känslor och berör på djupet.

Jag kommer att varva sin berättelse med praktiska tips och råd om hur vi kan hjälpa och stödja personer med ADHD. Vad viktigt det är att utgå ifrån varje enskild individ och hitta deras styrkor och förmågor och på så sätt skapa förutsättningar att få en fungerande vardag.För uppdragsutbildningar och andra ärende når ni mig på telefon nummer: 0762-21 69 90

e-post: maria.anderssonadhd@telia.com


Välkommen på en föreläsning om drivkraft, kvinnor, entreprenörskap & ADHD!

Möt prestationsprinsessan och den hypersociala Bullmamman för att lyssna på deras olika livsberättelser om att leva med ADHD.

I dag är dessa två kvinnor framgångsrika entreprenörer som vänt sina svårigheter till möjligheter.

Kontakta mig per e-post för mer information
maria.anderssonadhd@telia.comMedia klipp
Föreläsning & utbildning
Föreläsningen vänder sig till dig som jobbar inom skola,vård och omsorg så som ex behandlingshem,familjehem och socialtjänsten.
Men även till dig som anhörig,förälder elller egen diagnos.


Forskning flickor med ADHD
Forskning visar att flickor med ADHD/ADD inte når sina mål i skolan.

De halkar ofta efter i kärnämnen trots att de anstränger sig mer än andra elever.
Flickorna har ofta svårt med kamratrelationer och fritidsintressen, och känner sig ofta ensamma och annorlunda.
ADHD är två till tre gånger vanligare bland pojkar.

Enligt internationella studier är det vanligare att pojkar får diagnos, då få studier är gjorda på flickor och dess symtom.
Om Maria Andersson
Om Maria Andersson
Maria Andersson är en flitigt anlitad föreläsare och utbildningskonsult.

Hon har bred kunskap inom området eftersom hon själv har ADHD.

Hon jobbar även som coach och handleder såväl personal inom skola,vård och omsorg.

Hon jobbar även på uppdrag av skolor och föräldrar där hon kartlägger elever och skräddsarsyr åtgärdsprogram och som är anpassat till elevens förmåga och förutsättningar.
Boka via Biljettplatsen
Prenumerera på vårt nyhetsbrev