Välkommen på en föreläsning om drivkraft, kvinnor, entreprenörskap & ADHD!

Möt prestationsprinsessan och den hypersociala Bullmamman för att lyssna på deras olika livsberättelser om att leva med ADHD.

I dag är dessa två kvinnor framgångsrika entreprenörer som vänt sina svårigheter till möjligheter.

Kontakta mig per e-post för mer information
maria.anderssonadhd@telia.comMedia klipp
Föreläsning & utbildning
Föreläsningen vänder sig till dig som jobbar inom skola,vård och omsorg så som ex behandlingshem,familjehem och socialtjänsten.
Men även till dig som anhörig,förälder elller egen diagnos.


Forskning flickor med ADHD
Forskning visar att flickor med ADHD/ADD inte når sina mål i skolan.

De halkar ofta efter i kärnämnen trots att de anstränger sig mer än andra elever.
Flickorna har ofta svårt med kamratrelationer och fritidsintressen, och känner sig ofta ensamma och annorlunda.
ADHD är två till tre gånger vanligare bland pojkar.

Enligt internationella studier är det vanligare att pojkar får diagnos, då få studier är gjorda på flickor och dess symtom.
Om Maria Andersson
Om Maria Andersson
Maria Andersson är en flitigt anlitad föreläsare och utbildningskonsult.

Hon har bred kunskap inom området eftersom hon själv har ADHD.

Hon jobbar även som coach och handleder såväl personal inom skola,vård och omsorg.

Hon jobbar även på uppdrag av skolor och föräldrar där hon kartlägger elever och skräddsarsyr åtgärdsprogram och som är anpassat till elevens förmåga och förutsättningar.
Boka via Biljettplatsen
Prenumerera på vårt nyhetsbrev